Untitled Document

 

Untitled Document

Hjem

Om arbeidet

Om oss

Støtte

Fadderskap

Nyhetsbrev

Nettbutikk

Billedgalleri

Kontakt oss

Fra møter/arr

Fra Innsamling

Linker

 

 

Om arbeidet


  Untitled Document
 
Untitled Document

INNSAMLINGSAKSJON :FØLG MED I AVISEN HVOR VI HAR OPPSAMLINGSPLASS FOR NØDHJELP NESTE GANG.

 

 
 

Millioner av sjøstjerner var skyllet på land. En liten gutt kastet mange av dem ut i vanne igjen. Da en forbipasserene så dette, sa han oppgitt til gutten: "Dette er jo nytteløst gutten min, det er jo så mange"? Gutten svarte:" Men for den ene betyr det alt".

 
Untitled Document

Bestill Hope of Mercy cd. og støtt arbeidet.

Gå inn på nettbutikken

 
 
Untitled Document
 
 

Hjelp til fattige barn og familier i Ukraina

Hope of Mercy har sitt arbeid rettet mot gatebarn og vanskeligstilte familier i storbyen Mokasjobo sør i Ukraina. Her driver vi dagsenter, støtter driften av sykehus, barnehjem, legekontor m.m. Vi er i dag inne i drift av 6 dagsenter/barnehjem med til sammen ca 460 barn som får hjelp hver dag. I tillegg kommer familier, søsken til og utgjør en stor kontaktflate som får hjelp gjennom Hope of Mercy. Vi har i dag også to legesenter vi støtter med medisin og hjelpesendinger, og et barnesykehus. Utover dette driver vi sommerleirer, utdeling av mat og klær i mange landsbyer i Ukraina. Nødhjelpsendinngene kjøres fra sunnmøre med semitrailere vår og høst, og er et kjærkommet tilskudd til den nøden vi finner her nede. Helsemyndighetene i regionen setter stor pris på dette arbeidet, og vår organisasjon har mottat utmerkelser og diplomer fra øverste hold for vårt arbeid her nede.

 

Arbeidsoppgaver og målsetting

Fadderbarna Ivan og Juri i Velice Lutski sammen med Nadia.

Vårt mål har hele tiden vært å sikte oss inn på de fattigste av de fattige, ta ansvar over tid, og bygge gode relasjoner til barn, familier og befolkningen her nede. Å gjøre noen turer med nødhjelp er bra, men ikke nok. Derfor startet vi opp med vårt første dagsenter allerede i 1999, og på den måten fikk vi kanalisert hjelpen ut til familier som trengte hjelp mest, raskt og effektivt. Vi har etter den tid vært med å starte mange dagsenter, både for kommuner og små landsbyer, og vil fortsette med det. Her er de fattige landsbyene avhengig av sponsorhjelp til å sette i gang, derfor ser vi det som en av våre primære oppgaver å gi støtte til oppstart av flere dagsenter, som er et skrikende behov. Med de 460 barn vi direkte hjelper i dag, vil summen av mennesker som får hjelp i kjølvannet av dette være mange tusen. Vi er også i gang med å bygge nytt adm.bygg og barnehjem som kan romme 8-10 barn. Målsetningen videre er å bruke alle resurser på å hjelpe så mange som mulig med de midler vi disponerer over .

 

 
Untitled Document
Hope of mercy ©2009