Untitled Document

 

Untitled Document

Hjem

Om arbeidet

Om oss

Støtte

Fadderskap

Nyhetsbrev

Nettbutikk

Billedgalleri

Kontakt oss

Fra møter/arr

Fra Innsamling

Linker

 

 

Om oss


Untitled Document
 
Untitled Document

INNSAMLINGSAKSJON :FØLG MED I AVISEN HVOR VI HAR OPPSAMLINGSPLASS FOR NØDHJELP NESTE GANG.

 

 
 

Millioner av sjøstjerner var skyllet på land. En liten gutt kastet mange av dem ut i vanne igjen. Da en forbipasserene så dette, sa han oppgitt til gutten: "Dette er jo nytteløst gutten min, det er jo så mange"? Gutten svarte:" Men for den ene betyr det alt".

 
Untitled Document

Bestill Hope of Mercy cd. og støtt arbeidet.

Gå inn på nettbutikken

 
 
Untitled Document
 
 

Grunnlegger og prosjektansvarlig.

Grunnlegger og prosjektansvarlig for hjelpeorganisasjonen Hope of Mercy er Evelyn og Håkon Nilsen. Evelyn kommer fra Vatne på Sunnmøre , og Håkon er født i Oslo og flyttet til Ålesund for 30 år siden. De er gift og har 4 barn.
Evelyn er utdannet sykepleier, og Håkon er utdannet hjelpepleier . Etter mange år i ulike misjon og nødhjelpsarbeid, har de siste årene gått med til å hjelpe de fattige i Ukraina. Det hele startet med et besøk til Lugansk nord i Ukraina April 1998, hvor vi møtte en stor nød og utrolig fattigdom. Vi bestemte oss for å gjøre noe, og startet opp nødhjelpssendinger og ulike prosjekt.

Micha og Håkon hos ei enke i nød.


Evelyn og Håkon Nilsen

Om oss i Hope of mercy

Klargjøring av trailer

Innsamling av gaver fra Heimdal Barnehage Vegsund. Lessing av nødhjelp fra vårt lager på Vegsund

Hope of mercy ble stiftet våren 1999, og er i dag en effektiv organisasjon som med en liten administrasjon og små utgifter kan kanalisere innkomne midler, pengegaver og økonomisk støtte på en fornuftig og god måte. Våre faddere og støttepartere gjør en stor innsats for at vi kan drive på og ta nye prosjekt inn i våre program. Prosjektansvarlig sammen med styre og gode medarbeidere her hjemme og i Ukraina tar tak i de mange utfordringer og uløste oppgaver, og finner i fellesskap på gode løsninger for alle. Mange av barna og familiene vi arbeider med i Ukraina kommer fra kompliserte og vanskelige forhold, derfor har vi også med oss leger og sosialarbeidere fra den lokale kommuneforvaltningen, for å komme fram til riktige avgjørelser og arbeidsmetoder,som blir til beste for familie og barn.
Stiftelsen Hope of Mercy arbeider i dag sammen med Spjelkavik Regnskapskontor, Revisor Kjell Schrøder og rådgivende advokat Erling Ekornes.

Vi er stolte av alle våre kjære medarbeider.

Uten alle våre medarbeidere hadde vi alldri kunne klare dette. Vi har et hundretalls faste givere som sender oss bidrag til innkjøp av mat, gass og varme for tusenvis av nødlidende i Ukraina. Vi har et team rundt oss som hele tiden stiller opp og hjelper oss i arbeidet med og få til alt fra hjelpesendingene til praktiske ting som må gjøres. Olav,Alfhild, Kai, Dag, Lars, Harald, Ester, Kari, Silje, Gunnar, Harald,Tor og Terje med mange mange flere som er trofast med under innsamling av hjelpesendinger fra distriktet, lesse trailer, koke kaffe,bake og ja alt må værer der skal vi yde vårt beste.Vi har Møyfrid, Elise og Anita som har tatt ansvar for loddsalg og organiserer dette, og aktivt samler inn klær, og lemper nødhjelp ute på våre aksjoner. Vi har Kari som med alt fra nødhjelp og innsamling av klær, gjør en kjempejobb for oss med film, foto og bilde, og jobber med informasjon og kontakt mot presse og aviser. Vi har i tilleg med oss gode venner som hjelper oss med store og vanskelige oppgaver som produksjon av hjemmesider og data, redigering av film for informasjon og reklame. Vi er stolt og glade for at dere vil jobbe sammen med oss, og en stor takk til dere alle.

Her et glimt fra våre trofaste hjelpere i fullt gang med å forberede en ny hjelpesending til Ukraina.

 
Untitled Document
Hope of mercy ©2009